بهداشت , درمان و مشاوره در مورد حیوانات خانگی

قیمت : ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 3 شهریور1390ساعت 17:35  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۲۵۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 شهریور1390ساعت 14:14  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 شهریور1390ساعت 13:30  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 شهریور1390ساعت 13:29  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 شهریور1390ساعت 13:26  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۴۵۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 شهریور1390ساعت 13:24  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۵۵۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 شهریور1390ساعت 13:10  توسط دکتر ریاحی | 

دارای قاب و ظرف جدا شونده
قیمت ظرف بزرگ : ۱۴۰۰۰ تومان
قیمت ظرف کوچک : ۱۲۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  شنبه 29 مرداد1390ساعت 13:55  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  شنبه 29 مرداد1390ساعت 13:53  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  شنبه 29 مرداد1390ساعت 13:51  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  شنبه 29 مرداد1390ساعت 13:50  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  شنبه 29 مرداد1390ساعت 13:49  توسط دکتر ریاحی | 

۱ کیلو گرمی
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  شنبه 29 مرداد1390ساعت 13:48  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  شنبه 29 مرداد1390ساعت 13:46  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مرداد1390ساعت 19:42  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت:۲۰۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مرداد1390ساعت 19:3  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت:۵۸۰۰ تومان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مرداد1390ساعت 18:58  توسط دکتر ریاحی | 

 

قیمت هر قرص :۱۵۰ تومان
دوره درمان  پیشنهادی: ۱۵ روز هر روز ۱ قرص

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مرداد1390ساعت 18:48  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت:۱۷۵۰۰ تومان
+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مرداد1390ساعت 18:41  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مرداد1390ساعت 18:36  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۷۵۰۰ تومان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مرداد1390ساعت 18:33  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مرداد1390ساعت 18:31  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۱۳۵۰۰ تومان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مرداد1390ساعت 10:44  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۲۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 مرداد1390ساعت 18:10  توسط دکتر ریاحی | 

۵۰۰ گرمی
قیمت : ۲۸۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 مرداد1390ساعت 18:8  توسط دکتر ریاحی | 

در دو سایز بزرگ و کوچک و مواد مختلف گوشتی و پروتئینی
قیمت سایز بزرگ : ۷۰۰۰ تومان
قیمت سایز کوچک : ۴۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 مرداد1390ساعت 18:6  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 مرداد1390ساعت 18:1  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت BUDDY :
۱۱۰۰۰ تومان
قیمت Shaingard :
۱۰۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 مرداد1390ساعت 17:49  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 مرداد1390ساعت 17:45  توسط دکتر ریاحی | 

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 مرداد1390ساعت 17:43  توسط دکتر ریاحی |